Kódex

– Dodržiavať pravidlá DP a nariadenia vydané radou starších alebo guildmasterom
– Pomáhať ostatním členom
– Vždy se budeme snažit jednať čestne pre dobré meno našej guildy
– Na spoločných akciách nosiť šaty guildovnej farby.

- sme pokračovateľmi guildy Sign